پیشنهاد برون رفت از بحران :

 • فعال سازی شعبه تهران ( یا شهرهایی غیر از شعبه مرکزی)
 • تزریق نقدینگی به میزان رشد چشمگیر در فعالیت شعبات
 • جذب سرمایه گذار و یا فروش سهام از دارایی های منقول 
 • کاهش نیروهای انسانی و هزینه های جاری 
 • اصلاح رشد سپرده مسکوت و حذف سود نا متعارف از سرمایه مشتریان
 • ایجاد کارمزد و تائین سقف برای سود دهی در دوره های سرمایه گذاری
 • تبدیل پرداختی های مشتریان به منابع مالی ، که اسرار بر تسویه دارند ( املاک ویا سرمایه های منقول که سود بازدهی آنها رشد معکوس دارد)
 • اصلاح عقد قرارداد یا صلح نامه ای که خارج از تعهدات خودرو باشد و یا تعهدات مالی قطعی ایجاد نماید.
  ( به طور مثال تبدیل قراردادی که توجیح وقفه دارد و یا امکان مانور در اجرای تعهدات را دارد )
 • حذف مدیر عامل در پاسخگویی به ارباب رجوع در گیشه خدمات به عنوان اپراتور
 • ایجاد دفتر یا پایگاه صلح و سازش جهت تسویه مالی بر اساس سرمایه اصلی با سود معقول بانکی و باضافه پاداش حضور
 • ایجاد فعالیت در چهار چوب قوانین قرض الحسنه یا صندوق های تامین منابع مالی از طریق افتتاح سپرده بر مبنای صندوق ویژه امداد و ولایت
 • حذف عناوین شرکتی در ایفای تعهدات و اجرای خدمات ، و نیز تحویل آن در قالب کارگروه به صورت کاربران دفتری
 • ایجاد پایگاه خبری و عناصر تبلیغات مثبت در راستای اجرای تعهدات به صورت مکرر
 • حفظ اعتبار و اعتماد سازی بر مبنای ایفای تعهدات 
 • ایجاد بهبود روند پرداخت و تسویه حساب بر مبنای ورودی 
  ( میزان پرداخت از تعداد قرارداد های عقد شده منوط به مبنای ورودی نمیباشد. و هدف تمرکز بر مبنای کسب اعتبار و القای ایفای تعهد برای سپرده گذاران میباشد) 
 • عقد قرارداد بر پایه 120 روز کاری در شعبات خارج از شعبه مرکزی 
  ( در صورت نیاز به حفظ پایگاه ورودی تهران میبایست تعهدات قبلی ایفا گردد به طوری که تمامی قراردادهای قبلی از تحویل به قرارداد مشارکت تبدیل گردد و با مبنای اصولی تسویه گردد .)
  نکته ؛
  برای حفظ اعتبار و راه اندازی مجدد شعبه تهران تسویه ها میبایست به طوری باشد که تمایل برای سرمایه گذاری را از بین نبرده و نیز در ترغیب دیگران برای عقدد مجدد کارساز باشد.
 • حذف امضای مدیر عامل در قرارداد ها و صلح نامه ها برای نسخه مشتریان و ارائه فاکتور یا قرارداد هایی با محوریت فاکتور 
 • تبدیل سرمایه سپرده گذارن با ایده های نوین تا زمان مقرر برای ایفای تعهد به شکل کارگاه یا بنگاه های اقتصادی
  (عرصه تکنولوژی – تجهیزات – سرمایه گذاری برای ساخت و ساز  – تولیدات محصولات )
 • راه اندازی خط تولید که سرمایه های بخشی از سپرده گذاران را در خود مسکوت داشته است.
 • تکمیل واحد های موجود و فروش آن در صورت صلاح دید به مشتریانی که اسرار بر تسویه با مبنای کلی قرارداد دارند.
  ( در صورت صلاح دید واحد های موجود با شرایط موجود ، امکان واگذاری با مبالغ تائین شده از طرف مجموعه را دارد )
 • ارائه سهام از میزان سود  کارخانه بر مبنای سرمایه ورودی اصلی سپرده گذاران به جای پرداخت تعهدات تحمیل شده در قرارداد
  ( به جای پرداخت حدودا 85 %  سود  در 3ماه به مشتریان، از سود دهی تولیدات کارخانه برای  جایگزینی استفاده میشود.)
 • جذب افراد در نمایندگی معتبر با امکان دریافت ورودی با پایه 30 میلیارد در هر ماه برای 90 روز به طور مستقل از شعبه مرکزی
 • تشکیل امور رسیدگی به قرارداد ها با نیروهایی چون وکیل حقوقی باضافه تحصیلداری برای تسویه پایانی مشتریان در دفتر مدیر عامل
 • مدیر داخلی با فن بیان قوی جهت مذاکره با مشتریانی که نیاز به مذاکره خصوصی دارند در بخش واحد ارباب رجوع ها
 • کاربر کامپیوتر جهت انجام امور کاری
 • امور حراست جهت پیشگیری از موارد ناخواسته
 • تیم بازاریابی حرفه ای فیزیکی و یا رسانه ای
 • حسابدار + تحصیلدار جهت بررسی امور مبالغ قرارداد
 • نیروی مورد نیاز برای رایزنی و دریافت مکتوب به صورت بخشنامه از دادستانی و یا نیروهای تحت امر جهت ایفای تعهدات 
 • در قبال دریافت 30 میلیارد در هر ماه میبایست یک سوم آن متقابلا برای امور قرارداد مشتریان در شعبه مرکزی و شعبه های ذیربط استفاد گردد.
 • یک سوم دیگر آن برای تسویه با اصول سرمایه اصلی + سود بانکی + پاداش حضور استفاده گردد.
 • یک سوم آن نیز صرف امور راه اندازی تولیدات و کارخانه و املاک های موجود گردد.
  نکته ؛
  در خصوص تسویه مشتریان قبلی که موعد تسویه یا تعهد پرداخت انها سر رسید شده است از بخش یک سوم اول میبایست با الویت زیر انجام گردد.
  -1 افراد با ورودی برای اولین ثبت قرارداد در الویت تسویه با حدود 10 روز باشد.
  -2 تسویه افراد با ورودی دوم که قرارداد های قبلی خود را بدون برداشت تبدیل نموده اند ، اما میزان مبلغ قرارداد آنها باید مجدد با تمرکز به اصل سرمایه + سود بانکی در کل زمان سپرده گذاری + پاداش حضور دوره ای محاسبه گردد.
  -3 تسویه افرادی که طی دوره هایی سپرده گذاری کرده اند اما با توجه به میزان سرمایه گذاری اصل سرمایه خود را و یا بخشی از رمایه اصلی خود را طی مراحل سپرده گذاری به صورت نقدی یا دریافت خودرو دریافت کرده اند.
  – در تمامی مراحل حفظ الویت پرداخت به میزان دارایی موجود و ورودی ها محاسبه میگردد.
  انعقاد تعهد نامه از سپرده گذاران برای عدم وصول مبالغ تحمیل شده توسط تورم و یا افزایش بی رویه و حباب بازار 
میزان اجرای طرح مشاور با بازه زمانی موجود و بحران های فعلی :
میزان موفیقت در اجرا 70%

شرح وضعیت شرکت الماس خودرو تاک ؛


این شرکت اقدام به جذب سرمایه با عقد قراردادهای تحویل خودرو و یا در قالب مشارکت برای خرید خودرو و یا سرمایه گذاری حداقلی مشتریان فعالیت داشته است.
با میزان سرمایه گذاری چشمگیر مشتریان ، اقدام به سرمایه گذاری در بخش خرید و راه اندازی کارخانه و خرید برای ساخت ساز و تهیه واحد های مسکونی و نیز سرمایه گذاری برای بهره برداری از معادن سوددِه سرمایه گذاری کرده است.
این شرکت در راستای حفظ فعالیت خود اقدام به خرید مجموعه نمایشگاه با امکان امور دفتری به عنوان شعبه مرکزی کرده است.
دارایی های موجود از قبیل کارخانه با تجهیزات بالغ بر مبلغ ……………………………. و شرکت با محوریت نمایشگاه و امور دفتری و خودروهای ارزنده میباشد.
این شرکت جهت تامین نیازهای مشتریان بخشی از سرمایه خود را نزد مجموعه هایی که مسئولیت خرید و تامین خودرو را داشته اند سرمایه گذاری کرده است.
میزان ورودی مالی با توجه به بحران پیش آمده و پرداخت های تعهد شده تقریبا صفر میباشد.
در وضعیت فعلی شرکت الماس خودرو تاک اقدام به عقد صلح نامه به مدت 5 ماه کاری نموده است که برای مدیریت هر چه بهتر از این بحران در این زمان پیشنهاد و انجام شده است.

میزان دریافت سود از منابع سرمایه گذاری شده از محل سپرده سرمایه گذاران
میزان درصد بر اساس حدس و گمان با توجه به تورم بر مبنای 6 ماهه اول 63%
میزان دریافت سود از منابع سرمایه گذاری شده در هرماه
10.5%

افزایش قیمت آپارتمان بر اساس داده های استان گیلان 126 % در سال 1401 ( در صورتی که آماده سکونت باشد و اجرات نا تمام نداشته باشد.)

میزان پرداخت سود از منابع سرمایه گذاری شده در هر ماه از سال 1401
میزان درصد بر اساس حدس و گمان با توجه به تورم بر مبنای 3 ماهه اول 85%
میزان پرداخت سود به سپرده گذاران در قالب تحویل یا مشارکت در خرید خودرو برای هر ماه
28.3%
خلأ منابع مالی و مغایرت سود دهی و انباشت زیان در هر ماه
محاسبه بدون هزینه جاری 17.8%
سود متعارف بانکی در سال
18%
سود پرداختی به سپرده گذاران
سود پرداختی با مبنای سه دوره در سال 255 %
 • پرداخت حقوق و مزایا در هر ماه
 • عدم دسترسی به سه جزء صورت مالی
  -1 صورت سود و زیان
  -2 گزارش وجوه نقدی
  3- تراز مالی
 • پرداخت های انشعابات
 • پرداخت های تن خواه کاربران
 • پرداخت های کارمزدهای امور دفتری
 • پرداخت های حق الزحمه نیروها
 • هزینه مازاد برای ایفای تعهد