بارگذاری مدارک

نوع فایلها جهت بارگذاری باید JPG و حداکثر اندازه فایل 200KB باشد.

مدارک لازم جهت دریافت اینماد :


  • تصویر صفحه اول شناسنامه
  • تصویر کارت ملی پشت و رو 
  • تصویر پرسنلی ( اختیاری )
  • تصویر کارت پایان خدمت ( اختیاری)