پرداخت وجه ( پیش پرداخت )

کاربر گرامی ؛

در صورت اطمینان از ثبت سفارش برای ایجاد و راه اندازی سرویس های مورد نیاز لطفا مبلغ پیش پرداخت را واریز نمایید.

کمترین میزان جهت شروع فعالیت بر روی پروژه مبلغ پنج میلیون ریال میباشد.