پرداخت وجه مستقیم ( پیش پرداخت )

کاربر گرامی ؛

در صورت اطمینان از ثبت سفارش برای ایجاد و راه اندازی سرویس های مورد نیاز لطفا مبلغ پیش پرداخت را واریز نمایید.

کمترین میزان جهت شروع فعالیت بر روی پروژه مبلغ پنج میلیون ریال میباشد.

پرداخت از طریق سامانه های سرویس دهی