برند برتر استخدام میکند 📑

شما با تمام تیم‌های فروش دیگر تفاوت دارید.

کالانمای برند برتر یا همان گروه برنامه نویسی برند برتر در راستای پیش برد مجموعه اقدام به جذب نیرو  برای بخش فروش و بازاریابی نموده است.

شما عضو تیم مشاوران و کارشناسان فروش برند برتر خواهید بود ، این یعنی در همه مراحل فروش، تخصص شما باید به افزایش کیفیت دریافت خدمات مشتری کمک کند. 

تماس با پشتیبانی : 91301803 – 021