تعرفه دامنه ؛ قوانین ؛ در صورت ثبت دامنه ایران کاربر حق انتخاب نام های دامنه ممنوعه را ندارد. در صورت ثبت دامنه ایران کاربر میبایست برای دریافت شناسه خود از ایرنیک اقدام نماید. احراز هویت و ارائه کارت ملی و یا کارت شناسایی معتبر کشور الزامی است. کاربر با آگاهی کامل در خصوص ثبت […]