برای محدودیت بارگذاری محتوا در کتابخانه وردپرسی وبسایت از افزونه Media from FTP استفاده کنیم.