کشف و ضبط ۶ کامیون لوازم خانگی قاچاق در امین‌حضور حمیدرضا دهقانی‌نیا اظهار داشت؛ در جریان  گشت‌های نظارتی معاونت بازرسی و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت حجم قابل توجهی از لوازم خانگی قاچاق در یکی از واحدهای عرضه‌کننده با همکاری نیروی انتظامی کشف و ضبط شد؛ این واحد متخلف از انبار خود جهت دپوی […]